Bel  0031(0)123456789 of     E-mail
Over ons

Introductie GreenTech Village

Het doel is om zeer energie zuinige woningen in de markt te zetten voor een betaalbare prijs.

Door traditionele structuren en belangen bereiken nieuwe energie ontwikkelingen moeilijk de markt, terwijl de transitie naar een duurzame samenleving juist gestimuleerd moet worden. Om dit te realiseren is er ten eerste een innovatieve bouwmethodiek ontwikkelt en ten tweede een ander bedrijfsmodel om bouwkosten te besparen.

Het bedrijfsmodel is meer vergelijkbaar met de autoindustrie, omdat kosten alleen bespaard kunnen worden als het proces wordt geautomatiseerd. 

De doelstelling was om in vergelijking met traditionele bouw het volgende te bereiken; 

 • 20% minder materiaalkosten
 • 40% minder bouwkosten
 • 60% minder bouwtijd

Hoe is het begonnen

Met een groep bedrijven is er de vraag gesteld hoe we groene techniek leidend kunnen maken in een woning voor een betaalbare prijs.

Waatr zijn de doelstellingen;

 • Een huis dat eenvoudig, snel, slim is te bouwen en kwalitatief erg hoogwaardig dient te zijn.
 • Een bouwproduct wat gerecycled kan worden, zeer sterk is, een hoge isolatiewaarde moet geven, geen capillaire werking en geen koude- en warmtebruggen heeft.
 • Het bouwmateriaal moet een lage CO2 voetprint hebben en daarom weinig energie nemen om het te produceren en te vervoeren.
 • Zeer economisch om de prijs laag te houden van het casco
 • Geen afval in het bouwproces en circulair
 • Volledig geïntegreerd met techniek wat een symbiose vormt met het huis.
 • Heel weinig energie verbruikt
 • Volledig demontabel, waardoor het eenvoudig is uit te breiden maar ook dat er bij het “afbreken” niets verloren gaat en bijna alles hergebruikt kan worden.
 • Licht bouwen wat kosten scheelt in fundatie en casco

De conclusie was; als je iets wilt veranderen je aan de basis moet beginnen en dat is de methode van het bouwen zelf. Er zijn al vele methodes zoals houtskeletbouw, paneelbouw, prefab beton, staalconstructies, cellenbeton etc. Echter konden we niets vinden in de combinatie van hoogwaardig kunnen bouwen met ”duurzame” energie oplossingen. 

Hoe begin je;

Uiteindelijk zijn we maar begonnen om de problemen zelf op te lossen, want adviezen stonden haaks op elkaar, verschillende technieken en bouwmethoden die niet samenwerkten etc. Het was allemaal veel te complex en niet logisch. We begonnen vanaf een leeg papier met het bedenken hoe we een slim huis zouden kunnen bouwen geintegreerd met groene techniek wat uiteindelijk het beste zou zijn voor de klant. 


Ontwikkelingen

Voor een betere duurzame toekomst

De GreenTech Village is een platvorm waar we samenwerken met andere bedrijven aan duurzame oplossingen die bouwgerelateerd zijn.

Een woning is de basis waar alles bijelkaar komt ten aanzien van energie, water, warmte, koeling, ventilatie etc en wordt steeds meer een "smart" woonsysteem.

We gaan steeds een stapje verder met het integreren van EV mobiliteit, Afvalmanagement, Communicatie, Voedsel oplossingen etc en dat vereist specialistische kennis en samenwerkingen waar weer nieuwe innovaties uit voortkomen. 

Learn More →